Про проект

Міжрегіональний освітній проект учнів Долинського та Олександрійського районів «Прекрасні далі манять нас в похід» впроваджується з метою виховання у дітей та молоді любові до рідного краю, оволодіння знаннями про природні багатства та цінні природні об’єкти Кіровоградщини, залучення учнів до практичної природоохоронної роботи, набуття умінь,навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем, проведення освітніх комплексних польових досліджень, краєзнавчої, еколого-просвітницької та оздоровчої роботи, пропаганда туристських та екскурсійних можливостей краю.
Проект має чіткий план дій, короткострокові та довгострокові завдання, враховує індивідуальні особливості кожного учасників, орієнтує не на просто вивчення якоїсь теми, а на створенні освітнього продукту, де було б видно спільну й індивідуальну роботу учнів, набувалися різні навики.
Учасники проекту з одного боку повинні побачити результати своєї роботи, осмислити, застосувати набуті навики на практиці, а з іншого боку – це досвід діяльності, що стає безцінним надбанням учня, поєднуючи знання й уміння, компетенції та цінності.

Головні завдання міжрегіонального освітнього проекту учнів:

• вивчити, дослідити та зібрати матеріал про природу рідного краю;
• набуття дітьми поглиблених об’єктивних знань про природні багатства та цінні об’єкти Кіровоградської області та інших областей України;
• вивчити історію, культуру та господарську діяльність рідного краю;
• розвивати творчі здібності дітей, які пов’язані з географічними дослідженнями і передбачають аналіз зібраних фактів, умінь робити висновки;
• вивчити процеси зміни природного довкілля внаслідок людської діяльності;
• виявлення та впровадження нових педагогічних технологій навчання та виховання учнів засобами туризму, краєзнавства та екскурсій;
• стимулювати інтерес учнів до пізнання оточуючого світу, потяг до експериментально-наукової діяльності;
• розвиток в дітей навичок ініціативи, самостійності, віри в свої сили, комунікативних і організаційних навичок.

Структура проекту

• Організаційний етап – формування складу учасників для здійснення проекту, визначення мети, проблем, шляхів їх вирішення, визначення кількості міні проектів, підготовка матеріального забезпечення експедицій, проведення спеціальних інструктажів майбутніх учасників експедицій.
• Дослідницький етап – вивчення об’єктів майбутньої діяльності, знайомство з картографічним матеріалом та різноманітними джерелами інформації, підготовка відповідного плану подальшої діяльності.
• Етап реалізація проекту – передбачає здійснення експедицій до Долинського Знам’янського, Світловодського, Олександрійського районів Кіровоградської області та інших областей України, виявлення цінних природних об’єктів цих територій, дослідження та опис їх сучасного стану, нанесення на карту місця поширення рідкісних рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на території Кіровоградської області, вивчення історичного минулого та процеси зміни природного довкілля, унаслідок людської діяльності; розроблення нитки пішохідних маршрутів по рідному краю. Поряд з цим передбачається знайомство з природними, історичними, культурними об’єктами інших областей України.
• Підсумковий етап – передбачає систематизацію й аналіз отриманих результатів, підготовку звіту та презентації про пророблену роботу, створення орієнтовної програми екологічних практичних дій та заходів щодо збереження окремих цінних природних об’єктів Кіровоградщини.

Переваги міжрегіонального освітнього проекту

• Спільне планування роботи учнями різних шкіл, попередньо прораховуючи можливі результати;
• залучення учнівських колективів різних регіонів області;
• розширяється доступ та можливості використовувати більш різноманітні джерела інформації;
• збирання і накопичування матеріалу відбувається на значно більшій території;
• при аналізі, співставленні фактів, аргументації своєї думку, враховується позиція спільного учнівського колективу;
• установлюються соціальні контакти різних учнівських колективів (розподіляються обов'язки, вміння взаємодіяти один з одним);
• створений "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, проспект, сценарій) може використовуватися як спільна учнівська творчість та представлятись перед значно більшою аудиторією.

Форми та прийоми роботи

• Туристично-краєзнавчі, археологічні, етнографічні, еколого-краєзнавчі, експедиції по рідному краю;
• екскурсії, заочні подорожі;
• зустрічі з видатними людьми Кіровоградщини;
• участь учнів в екологічних, природничих, натуралістичних акціях, змаганнях, конкурсах;
• групова співпраця;
• практична робота.

Кiлькiсть переглядiв: 150

Коментарi